Turystyka - Turystyka po pandemii - jak zmieni się sposób podróżowania?

Dodane: 08-06-2023 16:54

Turystyka w dobie pandemii - obecna sytuacja Od marca 2020 roku turystyka jest jedną z branż, która została najbardziej dotknięta przez wprowadzone na całym świecie restrykcje i regulacje w związku z COVID-19. Zgodnie z danymi Świ

Turystyka - Turystyka po pandemii - jak zmieni się sposób podróżowania? Turystyka

Turystyka w dobie pandemii - obecna sytuacja


Od marca 2020 roku turystyka jest jedną z branż, która została najbardziej dotknięta przez wprowadzone na całym świecie restrykcje i regulacje w związku z COVID-19. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), w ubiegłym roku odnotowano spadek liczby turystów o niemal 74% w porównaniu z rokiem 2019, co oznaczała utratę prawie 1,1 biliona dolarów dla branży turystycznej.


W związku z tym, że pandemia COVID-19 nadal trwa, branża turystyczna powinna zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, które w znaczący sp


http://afalias.net.pl/