świadectwo Charakterystyki Energetycznej - Świadectwo charakterystyki energetycznej: kluczowe informacje o zużyciu energii budynku

Dodane: 13-10-2023 09:32

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane również Certyfikatem Energetycznym, to dokument, który informuje o zużyciu energii w budynku. Jest to wizualizacja energetyczna

świadectwo Charakterystyki Energetycznej - Świadectwo charakterystyki energetycznej: kluczowe informacje o zużyciu energii budynku świadectwo charakterystyki energetycznej

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane również Certyfikatem Energetycznym, to dokument, który informuje o zużyciu energii w budynku. Jest to wizualizacja energetyczna obiektu, która pokazuje, jakie jest jego zużycie energii oraz jak efektywnie jest ono wykorzystywane. Certyfikat ten jest zarówno narzędziem informacyjnym dla właścicieli budynków, jak i dla potencjalnych nabywców, najemców czy innych zainteresowanych stron.


http://afalias.net.pl/